Cellcept 250mg (mikofenolat mofetil) roche (h/100v)

1,250,000 đ
1,600,000 đ - 21.875 %

Xịt mũi iliadin 0.05% 10ml

130,000 đ
140,000 đ - 7.143 %

Nhỏ mũi iliadin 0.025% 10ml

125,000 đ
130,000 đ - 3.846 %

Cefaks 500mg (cefuroxime) deva hộp 20 viên

245,000 đ
260,000 đ - 5.769 %

Doliprane 1000mg hộp 8 viên sủi

125,000 đ
130,000 đ - 3.846 %
0989.167.343
#